<th id="q6etv"></th>
<button id="q6etv"><acronym id="q6etv"><input id="q6etv"></input></acronym></button>
<th id="q6etv"></th>
<dd id="q6etv"><track id="q6etv"></track></dd>
<th id="q6etv"></th>

 1. 
  
   產品資料

   Tektronix泰克AFG31252雙通道任意波函數發生器

   如果您對該產品感興趣的話,可以
   產品名稱: Tektronix泰克AFG31252雙通道任意波函數發生器
   產品型號:
   產品展商: 泰克
   產品文檔: 無相關文檔

   簡單介紹

   Tektronix泰克AFG31252雙通道任意波函數發生器 主要性能指標 單或雙通道型號 輸出幅度范圍 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50? 負載 基本 (AFG) 模式: 25 MHz, 50MHz, 100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形 250 MSa/s, 1GSa/s 或 2GSa/s 采樣率 14 位垂直分辨率 內置波形包括正弦、方波、鋸齒波


   Tektronix泰克AFG31252雙通道任意波函數發生器  的詳細介紹

   Tektronix泰克AFG31252雙通道任意波函數發生器

   AFG31000 生成傳統函數和任意波形。觸摸屏和前面板控制功能可以簡便地進行設置。基本模式可以改變頻率,而不用擔心波形長度和采樣率。這種功能既適合表征濾波器/放大器頻響的模擬設計,也適合時鐘速率經常變化的數字設計.

   型號 正弦頻率范圍 通道數
   AFG31021 25MHz
   AFG31051 50MHz
   AFG31101 100MHz
   AFG31151 150MHz
   AFG31251 250MHz
   AFG31022 25MHz
   AFG31052 50MHz
   AFG31102 100MHz
   AFG31152 150MHz
   AFG31252 250MHz
    
   輸出特點幅度
   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   范圍 (至 50Ω) ≤ 60 MHz: 1mVP-P ~ 10VP-P
   > 60 MHz ~ ≤ 80MHz: 1mVP-P ~ 8VP-P
   > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 1mVP-P ~ 6VP-P
   ≤ 200MHz: 1mVP-P ~ 5VP-P
   > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 1mVP-P ~ 4VP-P
   范圍 (至短路或高阻抗) ≤ 60MHz: 2mVP-P ~ 20VP-P
   > 60MHz ~ ≤ 80 MHz: 2mVP-P ~ 16VP-P
   > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 2 mVP-P ~ 12VP-P
   ≤ 200MHz: 2mVP-P ~ 10VP-P
   > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 2mVP-P ~ 8VP-P
   精度 ± (1% 的設定值 +1mVP-P)
   (1kHz 正弦, 0V 偏置, 幅度> 1mVP-P)
   Resolution 0.1 mVP-P, 0.1mVRMS, 1mV, 0.1dBm 或 4 位
   單位 Vpp, Vrms (不包括任意波形和噪聲), dBm (僅正弦波), V (高電平和低電平)
    偏置 AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   范圍 (至 50Ω) ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2) ±(2.5VPK -幅度P-P ÷ 2)
   范圍 (至短路或高阻抗) ±(10VPK - 幅度P-P ÷ 2) ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2)
   精度 ± (1% of |設定值| +1mV + 0.5% 的幅度 (VP-P))
   Resolution 1 mV 或 4 位
    正弦頻率范圍 AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   連續模式 1 μHz ~ 25MHz 1 μHz ~ 50MHz 1 μHz ~ 100MHz 1 μHz ~ 150MHz 1 μHz ~ 250MHz
   突發模式 1 μHz ~ 12.5MHz 1 μHz ~ 25MHz 1 μHz ~ 50MHz 1 μHz ~ 75MHz 1 μHz ~ 125MHz
   有效*大頻率輸出
   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   25MHz 50MHz 100MHz 150MHz 250MHz
   幅度平坦度 (1VP-P, 相對于 1kHz)
   頻率范圍 AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   < 5 MHz ±0.2 dB ±0.2dB
   ≥ 5 MHz ~ 25MHz ----- ±0.3 dB
   ≥ 5 MHz ~ 100 MHz ±0.3 dB -----
   > 25 MHz ~ 100MHz ----- ±0.5 dB
   > 100 MHz ~ 200MHz ----- ±1.0 dB
   > 200 MHz ~ 250MHz ----- ±2.0 dB

    幅度平坦度 (1 VP-P, 相對于 1kHz), 典型值

   AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102, AFG31151, AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   ±0.1dB ≤ 150MHz: ±0.1dB
   > 150 MHz ~ 250MHz: ±0.3dB
   諧波失真 (1 VP-P), 典型值
   頻率范圍 AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102
   10 Hz ~ <20kHz < -77dBc
   ≥20 kHz ~ <1MHz < -72dBc
   ≥1 MHz ~ <5MHz < -65dBc
   ≥5 MHz ~ ≤100MHz < -56dBc
   頻率范圍 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   10 Hz ~ < 1MHz < -72dBc
   ≥ 1MHz ~ < 5MHz < -74dBc
   ≥5MHz ~ < 25MHz < -69dBc
   ≥25 MHz ~ ≤ 250MHz < -37dBc
   THD,典型值≤0.04%,10Hz ~ 20kHz,1 VP-P雜散噪聲 (1 VP-P),典型值
   頻率范圍 AFG31021、AFG31022、AFG31051、AFG31052、AFG31101、AFG31102
   ≥ 10 Hz ~ < 1MHz < -78dBc
   ≥ 1 MHz ~ < 25MHz < -73dBc
   ≥25 MHz ~ ≤ 100MHz < -78dBc
   頻率范圍 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   10 Hz ~ < 1MHz < -80dBc
   ≥ 1MHz ~ < 25MHz < -75dBc
   ≥ 25 MHz ~ ≤ 250MHz < -75dBc + 6 dBc/octave
   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   1 μHz ~ 20MHz 1 μHz ~ 40MHz 1 μHz ~ 80MHz 1 μHz ~ 120MHz 1 μHz ~ 160MHz
    上升/下降時間,典型值 AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   幅度 ≤5Vpp ≤ 7.0 ns ≤ 5.0 ns ≤ 3.5 ns ≤ 3.0ns ≤ 2.0 ns
   幅度 >5Vpp ≤ 8.0 ns ≤6.0 ns ≤ 4.2 ns ----- -----

    過沖,典型值<3%抖動 (RMS),典型值2.5 ps鋸齒波頻率范圍

   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   1 μHz ~ 500kHz 1 μHz ~ 800kHz 1 μHz ~ 1MHz 1 μHz ~ 1.5MHz 1 μHz ~ 2.5MHz

    線性度, 典型值 (1 kHz, 1 VP-P, 100% 對稱度)

   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   ≤0.1% 的峰值輸出 ≤0.1% 的峰值輸出 ≤0.15% 的峰值輸出 ≤0.2% 的峰值輸出 ≤0.2% 的峰值輸出

    對稱度0% ~ 100%脈沖頻率范圍

   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   1 μHz ~ 20MHz 1 μHz ~ 40MHz 1 μHz ~ 80MHz 1 μHz ~ 120MHz 1 μHz ~ 160MHz

    脈寬

   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   16 ns ~ 999.99s 10 ns ~ 999.99s 6 ns ~ 999.99s 4 ns ~ 999.99s 3 ns ~ 999.99s

   脈沖寬度分辨率10 ps 或 5 位占空比0.001% ~ 99.999% (受到脈寬限制)邊沿跳變時間

   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   8 ns ~ 0.625 * 脈沖周期 6 ns ~ 0.625 *脈沖周期 4 ns ~ 0.625 *脈沖周期 3 ns ~ 0.625 *脈沖周期 2 ns ~ 0.625 *脈沖周期

    邊沿跳變時間分辨率10 ps 或 4 位前沿延遲范圍

   模式 特征
   連續模式 0ps ~ 周期
   突發 0ps ~ 周期 – [ 脈寬 + 0.8 * (前沿時間 + 后沿時間)]

    前沿延遲分辨率10ps 或 8 位過沖,典型值< 2%抖動 (RMS),典型值2.5ps直流范圍 (至 50 ?)

   AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   -5 V ~ 5 V -2.5 V ~ 2.5 V

    分辨率 (至 50 ?)1 mV 或 4 位精度± (1% 的 |設定值 | +1mV)噪聲帶寬 (-3 dB)

   AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   150MHz 360MHz
    噪聲類型白高斯內部噪聲 特征
   加法 在激活時,輸出信號幅度下降到50%
   級別 0.0% ~ 50% 的幅度 (VP-P) 設定值
   Resolution 1%
   其他波形頻率
   AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   1 μHz ~ 500kHz 1 μHz ~ 800kHz 1 μHz ~ 1MHz 1 μHz ~ 1.5MHz 1 μHz ~ 2.5MHz
    任意波形頻率范圍 AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   正常 1 mHz ~ 12.5MHz 1 mHz ~ 25MHz 1 mHz ~ 50MHz 1 mHz ~ 75MHz 1 mHz ~ 125MHz
   突發模式 1 mHz ~ 6.25MHz 1 mHz ~ 12.5MHz 1 mHz ~ 25MHz 1 mHz ~ 37.5MHz 1 mHz ~ 62.5MHz

    有效模擬帶寬(-3 dB)

   AFG31021, AFG31022, AFG31051, AFG31052, AFG31101, AFG31102 AFG31151, AFG31152, AFG31251, AFG31252
   150MHz 360MHz

    波形長度2 ~ 131,072 采樣率

     AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   波形長度≤16,384 250MSa/s 1GSa/s 1GSa/s 2GSa/s 2GSa/s
   波形長度>16,384 250MSa/s 250MSa/s 250MSa/s 250MSa/s 250MSa/s

    垂直分辨率14 位上升/下降時間,典型值

     AFG31021 / AFG31022 AFG31051 / AFG31052 AFG31101 / AFG31102 AFG31151 / AFG31152 AFG31251 / AFG31252
   幅度 ≤5Vpp ≤ 3.5 ns ≤ 3.5 ns ≤ 3.5 ns ≤ 2 ns ≤ 2 ns
   幅度 >5Vpp ≤ 4.2 ns ≤ 4.2 ns ≤ 4.2 ns ----- -----

    抖動 (RMS),典型值2.5ps調制AM, FM, PM

   技術指標 特征
   載波 除脈沖, 噪聲, DC 外
   信號源 內部或外部
   內部調幅波形 正弦, 方波, 鋸齒波, 噪聲, 任意波(波形長度: AM 131,072 點; FM/PM/PWM 2,048 點)
   內部調制頻率 1 mHz ~ 1 MHz
   產品留言
   標題
   聯系人
   聯系電話
   內容
   驗證碼
   點擊換一張
   注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
   2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

   粵公網安備 44030402001431號

   亚洲欧美精品

   <th id="q6etv"></th>
   <button id="q6etv"><acronym id="q6etv"><input id="q6etv"></input></acronym></button>
   <th id="q6etv"></th>
   <dd id="q6etv"><track id="q6etv"></track></dd>
   <th id="q6etv"></th>

   1.